Vedtægter

Alle foreningens 9 paragraffer kan ses ved at klikke til venstre. Heri kan blandt andet læses om vores 5 formål: 
  • Forestå valg af forældre/medlemmer til skolens bestyrelse i henhold til skolens vedtægter.
  • Forestå valg af tilsynsførende i henhold til gældende love og bekendtgørelser om Frie Grundskoler.
  • Fremme samarbejdet mellem skolen og hjemmene
  • Afholde arrangementer med såvel fagligt som socialt indhold
  • Medvirke til at skaffe midler til opgaver, der kan være til glæde og gavn for eleverne og skolen.
Såfremt der ønskes ændringer af vedtægterne, kan dette ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. Bemærk i den forbindelse at dele af vedtægterne er styret af skolens vedtægter, navnligt skolens vedtægter §5, §6 og §7.
 
Skitsering af skolens strukturelle sammenhæng
 
  
Skt. Josefs Skole  | Tlf.: 46352526