Bestyrelsen

Forældrekredsens bestyrelse består af 5 medlemmer og 3 suppleanter.
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges på forældrekredsens generalforsamling i september måned for en toårige periode. Desuden vælges der suppleanter for en et-årige periode. Bestyrelsen holder møde 4-6 gange årligt.
 
Forældre kan, for forældrekredsens bestyrelse, forelægge spørgsmål, som kan videreformidles til skolens bestyrelse.
 
Bestyrelsen for 2022/2023 består af: 
Rikke Rauff Bune
Formand for Forældrekredsen, medlem af skolens bestyrelse
Valgt for perioden 2021-2023
Jessica Kanugh
Næstformand for Forældrekredsens bestyrelse
Valgt for perioden 2022-2024
Christian Duus-Lund
Medlem af Forældrekredsens bestyrelsen, Formand for skolens bestyrelse
Valgt for perioden 2022-2024
Lone Langkilde Sørensen
Medlem af Forældrekredsens bestyrelse, Næstformand for skolens bestyrelse, kasser for Forældrekredsen
Valgt for perioden 2022-2024
Jens Højberg
Medlem af Forældrekredsens bestyrelse
Valgt for perioden 2021-2023
E-ri Maria Sol
Suppleant
Valgt for perioden 2022-2023
Mariam Modi
Supplant
Valgt for perioden 2022-2023
Siv Webb
Supplant
Valgt for perioden 2022-2023
Skt. Josefs Skole  | Tlf.: 46352526