Bestyrelsen

Forældreforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 3 suppleanter.
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling i september måned for en toårige periode. Desuden vælges der suppleanter for en et-årige periode. Bestyrelsen holder møde 4-6 gange årligt.
 
Forældre kan, for forældreforeningens bestyrelse, forelægge spørgsmål, som kan videreformidles til skolens bestyrelse.
 
Bestyrelsen for 2021/2022 består af: 
Christian Duus-Lund
Formand for forældrekredsen, medlem af skolens bestyrelse
Valgt for perioden 2021-2022
Rikke Rauff Bune
Næstformand for forældreforeningen; medlem af skolens bestyrelse
Valgt for perioden 2021-2023
Jens Højberg
Medlem af bestyrelsen, medlem af skolens bestyrelse
Valgt for perioden 2021-2023
Joel Vest
Medlem af bestyrelsen, kasser, supplant til skolens bestyrelse
Valgt for perioden 2020-2022
Jeanette Løbner
Medlem af bestyrelsen
Valgt for perioden 2021-2022
Gabi Overgaard
Supplant
Valgt for perioden 2021-2022
Sanja Aagaard
Supplant
Valgt for perioden 2021-2022
Marianne Husted
Supplant
Valgt for perioden 2021-2022
Skt. Josefs Skole  | Tlf.: 46352526