Forældrerepræsentantskabet

Forældrerepræsentantskabet er et høringsorgan for forældrekredsen vedr. skolens situation og aktuelle skolepolitiske emner. Formålet med forældrerepræsentantskabet er at øge forældreinddragelse og forældreengagement på alle klassetrin.
 
Forældrerepræsentantskabet har ingen beslutningskompetence, men kan rejse og drøfte emner og bidrage med input til såvel forældrekredsen (og derigennem skolens bestyrelse) og skoleledelse. På repræsentantskabsmøderne vil skolens ledelse som regel også være til stede. Forældrekredsen ved Skt. Josefs Skole afholder ca. to gange årligt møde i forældrerepræsentantskabet.
 
For forældrekredsens bestyrelse er det vigtigt, at flest mulig klasser er repræsenteret ved møderne i repræsentantskabet. På møderne drøftes nemlig emner, der er relevante for mange/alle klasser. Disse emner kommer på dagsorden til møderne efter ønske fra en eller flere klasser, eller emnerne kan sættes på dagsorden af forældrekredsens bestyrelse eller skolens ledelse.
 
I repræsentantskabet er forældre fra alle klasser repræsenteret, idet der i hvert enkelt klasse vælges en repræsentant samt en suppleant. Repræsentanterne vælges på efterårets klassemøder i alle klasser. Repræsentanten skal referere til klassen.
 
Dagorden til møderne og referater fra møderne er tilgængelige på denne sides menu til venstre.
Skt. Josefs Skole  | Tlf.: 46352526