Projekter og aktiviteter støttet af forældreforeningen

De sidste tre punkter af forældrekredsens formålsparagraf siger:

Stk. 2: Forældrekredsens formål er at
  1. forestå valg af forældre/medlemmer til skolens bestyrelse i henhold til skolens vedtægter,
  2. forestå valg af tilsynsførende i henhold til gældende love og bekendtgørelser om Frie Grundskoler,
  3. fremme samarbejdet mellem skolen og hjemmene,
  4. afholde arrangementer med såvel fagligt som socialt indhold,
  5. medvirke til at skaffe midler til opgaver, der kan være til glæde og gavn for eleverne og skolen.

Alle, der er ansvarlige for et tiltag på Skt. Josefs Skole, kan søge forældreforeningen om tilskud. Eneste betingelse er, at det skal have et bredt formål. Skolen kan også søge om tilskud til engangsbeløb. Tilskud fra forældreforeningen er tænkt til undervisningstiltag eller tiltag af faglig/social karakter, som ligger udover den almindelige drift.

Hvis forældreforeningen bevilger tilskud til den søgte aktivitet, vil vi gerne have billeder eller en beskrivelse af aktiviteten, som vi kan lægge på forældreforeningens hjemmeside. Dette er også som inspiration for andre ansøgere.
 
Ansøgningsskema
 
Eksempler på gennemførte aktiviteter
I løbet af årene har forældreforeningen valgt at yde støtte til mange projekter. Her er eksempler fra tidligere år, som måske kan give inspiration til fremtidige projekter:

• Webinar til elever, forældre og lærer omkring håndtering af Corona
• Foredrag om sociale medier (til enkelt klasse)
• Kunstprojekter rundt på skolen
• International Day (materialer)
• Deltagelse i sport aktiviter for Intl afdeling
• Årskort for hele skolen til Experimentarium
• Rollespilsvåben til SFO
• Panabane i skolegården
• Julelys på træet i skolegården
Skt. Josefs Skole  | Tlf.: 46352526