Generalforsamling

Forældrekredsens ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i september måned, hvor alle forældre har møderet.
 
Generalforsamling 2023 - Se indkaldelse og dagsorden her
 
Herunder kan hentes referater fra tidligere generalforsamlinger ved at klikke på linjen:
 
2022 Referat og regnskab 
2021 Referat og regnskab
2020 Referat og regnskab, samt nye vedtægter 
2019 Referat og regnskab
2018 Referat og regnskab
2017 Referat og regnskab
2016 Referat og regnskab 
2015 Referat og regnskab
2014 Referat, beretning samt regnskab (det underskrevne regnskab er på vej)
Skt. Josefs Skole  | Tlf.: 46352526