Kære forældre

Du er som forælder eller forældremyndighedsindehaver til et barn på Skt. Josef skole automatisk medlem af forældrekredsen på Skt. Josef skole.
 
Forældrekredsen afholder hvert år i september en generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse. Tre medlemmer af forældreforekredsens bestyrelse er også medlem af Skt. Josef skoles bestyrelse. Hvert år modtager forældrekredsen 1% af skolepengene, som bruges til opfyldelse af forældrekredsen formål og virke.
 
Du kan læse mere om formål og virke her på hjemmesiden, bl.a. i vores vedtægter. 
 
God fornøjelse.
Bestyrelsen.
 
 
 
 
 
Forældrekreds

Nyheder

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 27. september kl. 17.30 i Fællessalen på skolen.
(husk tilmelding via Blanketter på Intra)
 
 
Fuldmagt hentes her
 
The general assembly will take place on Wednesday the 27th of September at 17.30 in Fællessalen at the school.
(remember to sign up via Forms on Intra)
  
 
 
Power Of Attorney click here
 
Skt. Josefs Skole  | Tlf.: 46352526